www.translasian.nl

TranslAsian: tolk en vertaler Japans Nederlands Engels.
Lessen in Japans, Nederlands en Japanse en Nederlandse cultuur.
Begeleide reizen door Nederland, Belgie en Japan.

TranslAsian:Japanese Dutch English translater and interpreter.
Lessons in Japanese, Dutch and Japanese and Dutch culture.
Guided tours in Japan, Holland and Belgium.