home

TranslAsian: tolk en vertaler Japans Nederlands Engels.

Lessen in Japans, Nederlands en Japanse en Nederlandse cultuur.

Begeleide reizen door Nederland, Belgie en Japan.

TranslAsian:Japanese Dutch English translater and interpreter.

Lessons in Japanese, Dutch and Japanese and Dutch culture.

Guided tours in Japan, Holland and Belgium.