Vertaling (Wikipedia)
Moge Uw (keizer's) regering
duizend jaar duren,
voor achtduizend generaties
Totdat stenen rotsen worden,
welke bedekt zijn met mos.
Interessante woorden
kimi: jij (hier: U, de keizer)
yo: periode
chi: duizend
hachi: acht
ishi: steen
sazare-ishi: kiezelsteentjes
iwao: rots
koke: mos
musu: groeien (van mos etc.)
Partikels
De grammatika van de partikels
wa, ni, no, to, made vind je hier
(helaas alleen Engels).

Gedetaileerde uitleg (alleen in het Engels)
 Kimigayo: een authentieke uitvoering.