waarom uitwisseling...
...met een ver en totaal verschillend land als Japan.
atsumi
Over 10 jaar uiwisseling met de Atsumi Agricultural Highschool in Aichi-ken
iwata
De Norin Daigaku is een recentere uitwisselingspartner, waar agrarische kennis- uitwisseling centraler staat
pacific flora
Een unieke Floriade-achtige tentoonstelling bij Hamamatsu. Zo'n 120 studenten en 30 docenten deden mee
nieuws
De laatste berichten over op handen zijnde uitwisselingen
faq
Antwoord op vragen die U zich altijd al over Japan stelde
gastenboek
Het gastenboek is tijdelijk afgesloten.
info
Info over deze site
vjc
Verenigde Japanse Compagnie, info voor het kader
sponsers
Voor bedrijven die het project mede mogelijk willen maken
ouders
De ouders van de studenten -enthousiast gemaakt- wilden Japan zelf ook wel eens meemaken
links
Links naar andere belangrijke informatie

Educatief Uitwisselingsprogramma Japan - Nederland wellantlogo

Profiel van de docenten die mee willen doen in het Japan project

Algemeen:

Het AOC Groene Delta College is een sister school agreement aangegaan met een school in Japan op het schiereiland van Atsumii, in de stad Tahara met de senior Agricultural Highschool. Deze relatie hebben wij sinds januari 1997 en heeft inmiddels geleid tot een uitwisselingsprogramma met de school in Japan.

De relatie tussen de school in Japan en het Groene Delta College is met name gekoppeld aan de locaties Rijswijk en Oegstgeest.

Twee maal is een groep leerlingen uit Japan naar Nederland gekomen en ook twee maal zijn wij met een groep leerlingen naar Japan geweest.

Deze uitwisselingen zijn zonder meer succesvol te noemen, de leerlingen hebben de reizen als een belangrijke levenservaring ervaren. Dat neemt niet weg dat er gewerkt kan en moet worden aan verdieping van het programma. Dat is nodig omdat de investering relatief hoog is en een verdieping met een relatief kleine investering bereikt zou kunnen worden. Wat zijn de doelstellingen van dit project?

Wat verwachten wij van de docenten die met dit project meedraaien

Allereerst natuurlijk een enthousiaste instelling, interesse in andere culturen. Mensen die het zien zitten als verrijking/ aanvulling van de taken die men nu al doet. Vorm geven aan het begrip, staan en werken in een multiculturele samenleving. Dat gaat verder dan mee gaan naar Japan, het gaat om vorm geven aan het bovengenoemde begrip, in zijn of haar lessen. De koppeling leggen naar wat er hier in Nederland gebeurd, in relatie tot een internationaal denken, van Europa naar een wereldwijd denken.

We zoeken mensen die het principe van counseling voorstaan, dat in dit geval betekent: jonge mensen begeleiden in het leren hun eigen problemen in/met een andere cultuur te ervaren, onderzoeken en vervolgens op te lossen.

Dat geldt ook in een project als dit. Ervaren wat het is om met Japanners om te gaan, leren van een totaal andere cultuur In een vreemd land op eigen benen kunnen staan, om kunnen gaan met bijzondere situaties in een totaal andere cultuur. Niet omdat het gek of raar is maar omdat het ook anders kan, leren open staan voor. Daartoe moet men bereidt zijn om intensief in de voorbereiding mee te werken zodat de leerlingen een optimaal leertraject aan kunnen gaan. Dat is iets anders dan een werkweek of studiereis voorbereiden.

Wat voor docenten zoeken wij dan?

Allereerst vakdocenten om te werken aan de verdieping op vakinhoudelijk gebied. Dan hebben we het niet alleen over de Agrarische vakrichtingen maar juist ook over nieuwe vormen van onderwijs in vreemde talen (in dit geval vooral Engels) en ook maatschappijleer of maatschappelijke vorming en dat zit toch eigenlijk in ieder zijn lessen? Het gaat dus vooral ook om de nieuwe rol van de docent, de begeleidende, de counselor en dat moet je dus wel leuk vinden. Je moet het avontuur niet schuwen en reizen en soms afzien niet erg vinden (zeulen en slepen met veel bagage en er dan ook nog tegen kunnen dat leerlingen het anders doen). En?c?c, in dit geval moet je van rauwe vis houden.

Je moet het leuk vinden om met onzekere situaties om te gaan, het zijn reizen die gedeeltelijk in Japan zelf ingevuld worden, waar we eten hoe het gaat lopen is vaak onduidelijk en dat moet je leuk vinden, en aan de leerlingen over kunnen brengen. Er wordt van je verwacht dat je voor meerder keren in wilt zetten en wellicht meerdere keren naar Japan te gaan. Daartoe moet je, je verdiepen in de Japanse cultuur, iets over de taal weten, er eigen tijd in steken, helpen bij voorbereidingen, een aantal voorlichtingsavonden op school organiseren. Het programma voor de uitwisselingen opzetten, voorbereiden en begeleiden. Dat betekent soms ook in het weekend werken omdat de Japanners hier dan zijn.

We verwachten van je dat je collega?fs kunt enthousiasmeren voor dit werk, leerlingen kunnen enthousiasmeren, en de vertaalslag kunt maken naar andere vormen van internationalisering.

Wat krijg je daar voor terug?

Een geweldige ervaring, een enorme verbreding van je kijk op de wereld en wat dat kan betekenen voor je lessen in het reguliere onderwijs, je beleeft zelf mee wat het voor de leerlingen betekent om in een gastgezin te zitten waar men amper of geen Engels spreekt. Je zult kunnen genieten van de veranderingen die je bij leerlingen waarneemt en wellicht ook bij jezelf. Je zult er iets bij krijgen dat niemand je ooit meer af kan nemen, het is bovenal gewoon hartstikke leuk!! Wat is er mooier dan leuk werk doen, want het is en blijft werk, je moet er dus wel wat voor doen!!!

Wat er zoal gedaan moet worden:

 • Leerlingen selecteren, betekent werkstukken lezen, beoordelen en intake gesprekken voeren.
 • Per jaar moeten er ongeveer 8 avonden worden georganiseerd voor de leerlingen en hun ouders. Het gaat hier om informatieavonden, a -culturalisatie bijeenkomsten, reis voorbereidingsbijeenkomsten e.d.
 • Het meedenken in de programma opstelling van de uitwisseling.
 • De organisatie van de uitvoering op een kwaliteits niveau zoals dat door de Japanners verwacht wordt als zij hier komen.
 • De uitvoering vorm geven en helpen begeleiden van?c.
 • Meedenken en helpen bij het vinden van fondsen om het traject te sponseren.
 • De vertaling maken naar je eigen vakdiscipline en meewerken aan de uitwerking van skills die de uitwisseling meer diepgang geven.
 • De reis naar Japan helpen voorbereiden.
 • Met een aparte docenten reis meegaan en de reis van de leerlingen dusdanig voorbereiden dat een maximaal leertraject mogelijk wordt.
 • Mee gaan naar Japan en de leerlingen op een dusdanige wijze begeleiden dat ze hun eigen problemen kunne onderkennen en oplossen. De leerlingen begeleiden in de leertrajecten in Japan, de doorkoppeling naar de dagelijkse praktijk in Nederland kunnen onderscheiden en de meerwaarde er van zien.
 • De p.r. waarde van het project op kunnen pikken en vertalen naar de uitstraling voor ons eigen AOC.
 • In dit jaar meewerken aan het INOP project Nederland Japan 400 jaar. Meewerken aan de bijeenkomst van 11maart a.s., en de organisatie van de Holland day tijdens het vijftig jarig jubileum van onze sisterschool in Japan in november van dit jaar.
 • Meewerken aan het opzetten van nieuwe internationaliserings- projecten in de toekomst, het inwerken van nieuwe collaga?fs