waarom uitwisseling...
...met een ver en totaal verschillend land als Japan.
atsumi
Over 10 jaar uiwisseling met de Atsumi Agricultural Highschool in Aichi-ken
iwata
De Norin Daigaku is een recentere uitwisselingspartner, waar agrarische kennis- uitwisseling centraler staat
pacific flora
Een unieke Floriade-achtige tentoonstelling bij Hamamatsu. Zo'n 120 studenten en 30 docenten deden mee
nieuws
De laatste berichten over op handen zijnde uitwisselingen
faq
Antwoord op vragen die U zich altijd al over Japan stelde
gastenboek
Het gastenboek is tijdelijk afgesloten.
info
Info over deze site
vjc
Verenigde Japanse Compagnie, info voor het kader
sponsers
Voor bedrijven die het project mede mogelijk willen maken
ouders
De ouders van de studenten -enthousiast gemaakt- wilden Japan zelf ook wel eens meemaken
links
Links naar andere belangrijke informatie

Educatief Uitwisselingsprogramma Japan - Nederland wellantlogo

De situatie rond de Hanahaku 2004

Gezien het belang van de Japanse markt voor bloembollen neemt het Internationaal Bloembollen Centrum (IBC), het collectieve promotie instituut voor de Nederlandse bloembollensector, deel aan de Pacific Flora met een eigen tuin in het internationaal gedeelte van deze tuinbouwtentoonstelling. Plant Publcity Holland (PPH), de collectieve promotie organisatie voor de bomen en vaste planten sector participeert in de inzending. De IBC inzending wordt door de Pacific Flora als de offici´┐Żle Nederlandse inzending beschouwd. Men ziet deze actie als een begin van veel meer samenwerking tussen de bedrijfsschappen en het onderwijs. Het is voor beiden zeer belangrijk om in te participeren. Samen werken aan sectorvernieuwing, enthousiasmeren van jonge mensen: "Werken in de tuinbouw is aantrekkelijk". Daar kan dit project een belangrijke aanzet voor zijn. Daartoe moeten het productschap voor de Tuinbouw en de ministeries van landbouw en E.Z. uitgenodigd worden om ook te participeren in deze. De doorstart van de Tuinbouw Experience van de Floriade is een belangrijke zaak, dat moet een follow-up krijgen en daar is dit een goed initiatief voor. "Wellantcollege, een Wereldschool" die kreet ziet men wel zitten. "Eindelijk een AOC dat het gaat begrijpen", was de teneur.

Over de Pacific Flora 2004,

De Nederlandse tuin zal een typisch Hollands karakter krijgen waarin de Japanse bezoeker zich ook duidelijk kan herkenen In de tuin zal de combinatie van vaste planten en bloembollen naar voren komen. Om in te spelen op de Japanse situatie van kleinschalige tuintjes, patio's en terrassen zal ook volop worden gewerkt met potten, bakken en schalen. Het laten zien van combinaties met bollen en vaste planten, het planten van bloembollen in verschillende lagen (Lasagna methode), waarmee een veel langere bloeiperiode kan worden verkregen zal prominent aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat zowel leerlingen van het Wellant College als Japanse leerlingen demonstraties en informatie zullen geven in de Nederlandse tuin; een overkapping en een balie worden daartoe speciaal in het ontwerp opgenomen.

Wat is de rol van Wellant en de Norindaigaku in dit verhaal.

Wij zullen samen met de bedrijfsschappen de Nederlandse site verzorgen. In het voorjaar van 2004 volgt het tentoonstelling-klaarmaken van de site en vervolgens het verzorgen van de workshops op de site. Daarnaast zal regelmatig onderhoud moeten plaats vinden evenals herplant van sommige delen van de site. De bedrijfsschappen zijn bereid om de kosten die anders aan bedrijven worden uitgegeven die extern worden ingehuurd, ter beschikking te stellen aan het Wellantcollege. Zo denkt men de begroting van hun kant naast die van ons te leggen en gebruik te maken van Wellantcollege, daar waar het kan. Men denkt in dat geval aan de inzet van drie, hoogstens vier studenten voor de workshops omdat de Norindaigaku daar dan ook in participeert, want dat is juist een publiekstrekker in deze. De samenwerking moet een uitstralingseffect hebben. Willen wij er meer studenten naar toe sturen, dan juicht men dat in het kader van onderwijs vernieuwing en verbreding van harte toe, maar dat deel moet dan door anderen bekostigd worden.