waarom uitwisseling...
...met een ver en totaal verschillend land als Japan.
atsumi
Over 10 jaar uiwisseling met de Atsumi Agricultural Highschool in Aichi-ken
iwata
De Norin Daigaku is een recentere uitwisselingspartner, waar agrarische kennis- uitwisseling centraler staat
pacific flora
Een unieke Floriade-achtige tentoonstelling bij Hamamatsu. Zo'n 120 studenten en 30 docenten deden mee
nieuws
De laatste berichten over op handen zijnde uitwisselingen
faq
Antwoord op vragen die U zich altijd al over Japan stelde
gastenboek
Het gastenboek is tijdelijk afgesloten.
info
Info over deze site
vjc
Verenigde Japanse Compagnie, info voor het kader
sponsers
Voor bedrijven die het project mede mogelijk willen maken
ouders
De ouders van de studenten -enthousiast gemaakt- wilden Japan zelf ook wel eens meemaken
links
Links naar andere belangrijke informatie

Educatief Uitwisselingsprogramma Japan - Nederland wellantlogo

Geschiedenis van het Project

(Als beleefd en opgetekend door Ger de Groot)

Achtergronden bij het ontstaan van het Pacific Flora 2004 project

In 1998, tijdens het bezoek van de uitwisselings-studenten aan Nederlandse ambassade in Tokio, hebben Ger de Groot en Andre Huigens contact gelegd met de Agrarische Universiteit (Japans HBO niveau) van Shizuoka. Dat gesprek was op verzoek van Shizuoka geregeld. De universiteit van Shizuoka wil studenten naar Nederland sturen en zoekt daarvoor een partner in Nederland. Hun interesse ligt in de productiesfeer en absoluut niet in de dienstverlenende sector. Ze willen studenten een kopjaar in Nederland aanbieden. Daarvoor hebben ze grootse plannen ontwikkeld. In het verslag aan de directie van de reis van 1998 gaf Andre aan dat hij een dergelijke uitwisseling toen (nog) niet zag zitten vanwege het feit dat het over productie ging en omdat het allemaal iets te snel ging.

JAEC

De vertegenwoordigers uit Shizuoka lieten er echter geen gras over groeien en Dhr. Hayami kwam in de zomer van 1999 naar Nederland. Omdat ze van Ger een visitekaartje hadden gekregen, hadden ze hem ingehuurd als tolk tijdens het bezoek aan Nederland. Via JAEC (Japanese Agricultural Exchange Council) hadden ze contact gemaakt met de VHS Bergen. Ger heeft daarvoor vertaalwerk gedaan.


Aug 1999: Dhr Hayami (rechts) in gesprek met de direkteur van de VHS Bergen (links). Ger de Groot (midden) tolkt.

Het bezoek viel in de zomervakantie en kwam vrij onverwacht. Daardoor kon Ger deze mensen niet meer bij het Groene Delta College introduceren. We waren eenvoudigweg niet aanwezig. Overigens was het maar de vraag of we op zo'n korte termijn wat voor hen konden betekenen. Ger heeft het contact echter onderhouden omdat 'het toeval' wil dat Ger's schoonouders in Shizuoka wonen. Hij heeft ieder jaar, min of meer onofficieel namens het AOC, een bezoek gebracht aan de Norindaigaku te Iwata om de relatie warm te houden. Voor de Japanners waren er echter nog geen formele contacten.

Groene Delta College

De besprekingen met de VHS Bergen verliepen echter niet naar wens en het afgelopen voorjaar kreeg Ger te horen dat de Universiteit de uitwisselingsplannen voor enige tijd wilde uitstellen. Het toenmalige Florenscollege leek in geval van uitwisseling met het toenmalige Groene Delta een ideale partner, daar ze eigenlijk precies boden wat de Norindaigaku wilde en het ook bezig was met plannen om een logeergebouw aan te kopen voor buitenlandse studenten. Verder is de Hogeschool van Amsterdam vlakbij wat de mogelijkheid bood een Master degree Management te behalen. Daartoe heeft Andre vergaande gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van O&O, die dit voor Amsterdam regelden.

Het leek Ger en Andre een goed idee om met onze studenten ook naar Shizuoka te gaan, en we hebben de Norindaigaku in Iwata dan ook met de studenten een paar maal bezocht.


Nov 1999: De Nederlandse studenten op de balkons van de Norindaigaku

Daarnaast werd het tijd voor een officiële introductie. We hebben onszelf min of meer uitgenodigd en aangegeven dat we met een zware delegatie wilden komen. Cees van Meenen was namens het bestuur present.


De staf (direkteur Takahashi 4e van links) en een aantal studenten van de
Landbouw Universiteit die graag naar het buitenland zouden gaan.

Voor de besprekingen over uitwisseling zijn Andre en Ger na het vertrek van de leerlingen nogmaals naar Iwata gegaan, waar de schooldirektie een hele dag uitgetrokken had om de plannen aan te horen.


Andre Huigens legt het Nederlandse schoolsysteem uit op de Norin Daigaku. De docente Engels tolkt.

De provincie Shizuoka

In de zomer van 2002 kreeg Ger een e-mail dat een zware delegatie van het Provinciehuis van Shizuoka, bestaande uit o.a. Mr I. Kurihara (Director General Dept Agriculture and Fisheries, Mr. N. Aoki, Deputy Director, Mr. H. Masuda Director of Planning and Coordination Office en Mr N. Oishi, Chieff Staff Planning and Coordination Office, naar Amsterdam kwam om de Floriade te bezoeken. Of ze niet tegelijk met vertegenwoordigers van Wellant konden praten... Dit keer slaagde Ger er in om dhr. van Meenen te bereiken en samen toogen ze naar Amsterdam. Zinvolle besprekingen op een terrasje werden voortgezet in het sfeervolle restaurant "De Vijf Vlieghen".

Mr I. Kurihara en delegatieleden, Mr de Groot en Mr van Meenen, diner in Amsterdam.

Bij deze gelegenheid vernamen we voor het eerst dat er een grote bloemententoonsteling in Shizuoka gehouden zou worden. Of we belangstelling hadden daar via uitwisseling aan deel te nemen... Deze berichten werden na de vakantie overgebracht aan Frans van Rongen en Andre Huigens. We ontvingen ook een aardige bedank-fax van Dhr. Yamaguchi, Shizuoka afdeling van JETRO Duitsland:


Fax van dhr. Yamaguchi

Alvorens over deelname te beslissen leek het wijs ons eerst in Japan op de hoogte te stellen van wat de Pacific Flora precies inhield. Dus togen Frans van Rongen, Andre Huigens en Ger de Groot op naar Shizuoka. Vooor Frans was het een eerste kennismaking met Japan en de Japanse land-en tuinbouw.


Vergadering op het Provinciehuis van Shizuoka met de Agrarische Staf. (Dhr. Murata in het centrum, omsingels door Frans van Rongen, Ger de Groot en Andre Huigens.)

Tevens was dit een goede kans voor Frans van Rongen om het nieuw ontstane Wellant college uit te leggen.


Figure 3: Frans van Rongen (midden rechts) houdt een PowerPoint presentatie over het Wellant college, Ger de Groot (rechtsonder) tolkt.

De vergadering verliep voorspoedig, en werd afgesloten met cadeautjes en een luid 'banzai' (1000 jaar leven). Uiteraard werd ook het typische Japanse gebruik presentjes te geven niet verwaarloosd


Een oud Japans gebruik: overhandigen van presentjes.

Vervolg

In het vervolg komt nog:

  • ontmoeting J. van der Kloet op de Hanahaku site.
  • gesprekken met IBC etc.
  • introductie project op de scholen
  • bezoek aan PF door Jos Eijking en Ger de Groot (april 2003)
  • werkgroep PAFLOV