Gewaarmerkte (beëdigde) vertalingen

TranslAsian is ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers onder Wbtv-nr 1084.
Wij verzorgen gewaarmerkte (beëdigde) vertalingen van allerhande documenten:
  • geboorecertificaten
  • huwelijkscertificatens
  • rijbewijzen
  • wettelijke dcoumenten
  • financiëele documenten
  • technische documenten
  • World Wide Web pagina's
Wat vooor document u ook nodig heeft, TranslAsian kan een
gewaarmerkte (beëdigde) vertaling leveren.

Voorbeeld van een rijbewijs,
met handtekening en stempel.